เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขอนแก่น มุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขอนแก่น มุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย  สมามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.otep.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  26  มิถุนายน  2560