เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

cpk

คณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบรอบ ๑๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกส๕. สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๓๕ ปีขึ้นไป จนถึง ๖๐ ปี โดยให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ