ออมสินผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ครู

► ตามที่กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารออมสิน หาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ สกสค.นำเงินสนับสนุนมาชำระหนี้แทน และกลุ่มลูกหนี้ปกติ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการ สามารถติดต่อ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ ออมสินทุกสาขา 

ข่าวออมสิน 1

ข่าวออมสิน 2