สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. แก่ทายาทสมาชิก

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ได้ไปมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ราย นายเข็ม จันปุ่ม ให้แก่  นางอุดร  จันปุ่ม เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส  ณ  บ้านเลขที่ ๔/๑  หมู่  ๒  ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

19873684_10207287699070203_708465048_n