สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.   ราย นางศรีมุกดา เขียวสังข์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว   ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ  วันป่าศิลาวิเวก  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร     

19512591_10207214468159476_442607589_n

19578304_10207220296985193_1560767160_n