สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นางยุภา สุขทองสา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินค่าจัดการศพแก่ นางชลทิศา  พวงใบดี ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนายประพันธ์  พวงใบดี  ช.พ.ค.เลขที่ 756708   ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  26  เมษายน  2560  โดยมอบเงินค่าจัดการศพ   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

18279970_10206845920066004_2113487345_n