สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินค่าจัดการศพและวางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.

นางยุภา สุขทองสา รักษาการแทนผู้อำนวยการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินค่าจัดการศพ  แก่นางศรีรัตน์ เซียสกุล ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม รายนางโกศัย บุญมั่น    ถึงแก่กรรมด้วยโรคสมองฝ่อวัยชา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  โดยมอบเงินค่าจัดการศพและวางพวงหรีด   ณ  บ้านเลขที่ 25   ถ.ประคองพันธ์  ต.มุกดาหาร   อ.เมือง  จังหวัดมุกดาหาร

17360880_10206526517881149_165953009_ยายโกศัยn