สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

13918434_10205011862375708_594090647_รูปกฐินพระราชทานo

Untitled-4 copy

13672338_1770379479871843_1667728844_กฐิน 01n

13866752_1770379483205176_1718263342_nกฐิน 02

            ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ไปถวาย  ณ วัดบูรพาพิทยาราม  พระอารามหลวง  ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ในวันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙

           ในการนี้ สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาศึกษา ครู บุคคากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้ากฐินพระราชทานคร้งนี้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถแสดงความจำนงร่วมทำบุญได้ที่  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร จะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ต่อไป