สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

รายละเอียดดังนี้ คลิก http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1900