สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่  ๑-๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู  ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมี  ๓ หลักสูตร  ดังนี้  ๑.ระบบงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์  ๒. งานเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ ๓. ระบบงานบริการสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส.

 

อบน้าน้อย_nอบอ๋อน 3_nอบพี่พินnอบแจ๋ม_n

อบอ๋อน 4_nอบอ๋อน 2_n อบอ๋อน 1_n