ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาและนันทนาการข้าราชการบำนาญ

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาและนันทนาการข้าราชการบำนาญ

Picture 030

กิจกรรมในครั้งนี้ นายสุริยะ  ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร ให้เกียติเป็นประธานในพิธี,นายสายันต์ บุญลี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด และมอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  โดยมี นายธนัทพงษ์  ธนพุทธิวิโรจน์ ให้เกียติเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและสอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2560 ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

Picture 026 Picture 136 Picture 177 Picture 134 Picture 288 Picture 284 Picture 253

18195336_10206808599573015_1910037338_o18191418_10206808599533014_1361564003_n (1)Picture 200 Picture 114 Picture 057 Picture 060 Picture 054 Picture 048 Picture 046 Picture 041 Picture 190 Picture 038 Picture 061 Picture 175 Picture 172

Picture 244Picture 248Picture 242Picture 243Picture 244Picture 245Picture 246Picture 144 Picture 140 Picture 292 Picture 137 Picture 137 Picture 127 Picture 117 Picture 209 Picture 066 Picture 071 Picture 417 Picture 416Picture 205Picture 364

Picture 400 Picture 100 Picture 112 Picture 231 Picture 265 Picture 275 Picture 313 Picture 316 Picture 317 Picture 320 Picture 332 Picture 356 Picture 357 Picture 361 Picture 363 Picture 365 Picture 367 Picture 369 Picture 374 Picture 024 Picture 075 Picture 154