ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ผู้อำนวยการ สำนักงาน  สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน  “วันปิยมหาราช”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรตของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดประเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย   ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์   รัชกาลที่   5    หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร   เมื่อวันที่  23  ตุลาคม 2559

14804958_10205545416194220_515467920_11123n

14801109_10205545415834211_1625961050_89823n