ระเบียบงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ระเบียบงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. พ.ศ. 2560
18871300_1918928468350276_359372689_หนี้สิน 01n
18928115_1918928475016942_1422408636_หนี้สิน 02n
18870951_1918928465016943_1332596903_หนี้สินn
18870977_1918928481683608_317504650_หนี้สิน 04n
18835192_1918928478350275_864527399_หนี้สิน 03n