มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.แก่ทายาทสมาชิก

เมื่อวัน 22  มิถุนายน 2559  นายประภาส   ศาสตร์แก้ว  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบให้นางยุภา  สุขทองสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.แก่ นางปิยวรรณ  สร้อยมุกดา ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายประยุทธ  สร้อยมุกดา  ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ เมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2558  ณ  สำนักงาน  สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  

13510550_10208393731095301_1753426469_ทายาทประยุทธn