มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่เด็กหญิงทิพย์ณพาวรรณ  เชื้อคำจันทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินตราชูทิศอีสาน  ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี และมีความประพฤติดี พิธีมอบในงานวันครู ที่16 มกราคม 2560   ณ  หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร

15977413_938316876298278_4004157118300575401_ทุนn