มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  นายสุริยะ  ใจวงษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูประจำปีการศึกษา  2559  มอบทุนให้กับ บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จำนวน   2  ทุน  ดังนี้

1.นางสาวกฤติญา  นาโสก ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5 โรงเรียนมุกดาหาร บุตร  นายนันทวุฒิ นาโสก สังกัดโรงเรียนบ้านผึ่งแดด

15644964_10205956417749002_681889301_n.62jpg

2.นางสาวชฎิลรัตน์ เผ่าภูไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมุกดาหาร บุตร นายอภิเชก เผ่าภูไทย สังกัดโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

15644668_10205956381268090_1877330521_n.0000jpg

15673405_10205956381068085_1408544211_60n