พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูและครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใน ด้านต่างๆ อันจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรมการ สกสค. โดยพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559  นายสุริยะ  ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัด  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วม         โครงการฯ จำนวน 115 คน

15873151_1846466552263135_9172877222291754733_n.jเปิดป้ายpg

15940639_1847402395502884_2252326120974973241_n12

15940881_1847396312170159_8255708880246677469_n.05jpg 15894496_1847402332169557_3697361737717197089_n14 15894866_1847396375503486_7090558863827646152_n06

15894658_1847492842160506_4702829198922467036_nรอง

15895391_1847403488836108_33966916184443618_n08 15940881_1847396312170159_8255708880246677469_n.05jpg

15940364_1847403258836131_7220048686837811791_n15

15826062_1847396402170150_2631711562497233690_n02

 15826422_1847396042170186_3456283990939359158_n01

15895332_1847396095503514_5341896492806862044_n.04jpg 15940404_1847402915502832_4682301027804624892_n (1)07 15894246_1847403168836140_389188020676184068_n

15826201_1847407968835660_7378744376606968696_n20

15894543_1847408095502314_7892801520587561401_n23

15822696_1847395945503529_4026784296898809866_n (1).j03pg