พนักงานและเจ้าหน้าที่ สถานพยาบาล สกสค.(ส่วนกลาง)เยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

                 ด้วย   สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. มีความห่วงใยต่อสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  จึงมีโครงการจัดตั้งจุดบริการเพื่อตรวจสุขภาพ  ประจำปี  2559  ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 สิงหาคม  2559  จำนวน  14  จุดในเขตจังหวัดมุกดาหาร   ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  เข้ารับการสุขตรวจสุขภาพในครั้งนี้  และมีตัวแทน สถานพยาบาล สกสค.(ส่วนกลาง) ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหารแห่งใหม่ ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2559  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

             การตรวจสุขภาพประจำปี  2559 ในครั้งนี้  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  จุดบริการเพื่อตรวจสุขภาพ ทั้ง 14 จุด  ที่อนุเคราะห์และให้ความสะดวก ในการตรวจสุขภาพประจำปี ในครั้งนี้  

 

14030605_10205111246980261_1591157040_n.jสุขภาพเยี่ยม01pg

14017911_10205111248180291_372718936_nสุขภาพเยี่ยม 05

14012262_10205111248020287_687965224_สุขภาพ เยี่ยม 3n

14030927_10205111248220292_858368855_nสุขภาพเยี่ยม04