ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส.

วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายประภาส   ศาสตร์แก้ว   ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และช.พ.ส.  แก่นางจริยาพร  ไชยทะ  คู่สมรสของสมาชิก  รายนายสิทธิศักดิ์  ไชยทะ  ข้าราชการบำนาญ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ด้วยสาเหตุ ติดเชื้อปรสิต โดยมอบเงินค่าจัดการศพ ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

ทายาท นายสิทธิ์ศักดิ์ 2  ทายาท นายสิทธิศักดิ์ 1