ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.

เมื่อวันที่14 พ.ย.61 นายเดช สีหะมงคล ผอ.สกสค.มุกดาหาร
จ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ชพค.และชพส.จำนวน 2 รายดังนี้
1.นายโยธิน สุพรข้าราชการครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม สมาชิก
ชพค เลขที่ 551217/ชพส เลขที่ 324930
2.นางวริศรา พลธรัตน์ ข้าราชการครูโรงเรียนมุกดาลัย ชพค เลขที่ ี่1135783และชพส เลขที่ 474273

จ่ายค่าจัดการศพ_๑๘๑๑๓๐_0004 จ่ายค่าจัดการศพ_๑๘๑๑๓๐_0006 จ่ายค่าจัดการศพ_๑๘๑๑๓๐_0018