ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจังหวัดมุกดาหาร

นายสุรสิทธิ์  จำปาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 90 หมู่ 11 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน ๒๕๕๙  ได้ส่งแบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร (ขอบคุณภาพประกอบจาก ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)

12

13