ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น ให้เสนอเข้ารับการสรรหาในจังหวัดที่ตั้ง ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” ให้ส่งแบบประวัติและแผ่น CD (แผ่น CD ให้บันทึกแบบประวัติและผลงานที่นำเสนอ)  ส่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ประกาศ  http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/47kmjQcxxN_1497924919.pdf

คลิก !!!    http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/v4fCBpqn1V_1497924927.pdf

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศ http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/2YXg3OFzw9_1497924933.pdf

แบบประเมิน  http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/2YXg3OFzw9_1497924933.pdf

สัดส่วนวิธีการสรรหา http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/UaMCUs3jRE_1497924948.pdf