ประกาศ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม(ชพค.9) เดือน มิถุนายน 2559(งวดที่ 07/59)

ประกาศ  รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม (ชพค.9)  เดือน มิถุนายน 2559 (งวดที่ 07/59) จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง  ท่านสมาชิก สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ ที่  www.otep-mdh.go.th 

13672182_10204908823919811_1336265267_nประกาศตาย ค