ประกาศ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม(ชพส.9) เดือน มิถุนายน 2559(งวดที่ 07/59)

ประกาศ  รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม (ชพส.9)  เดือน มิถุนายน 2559 (งวดที่ 07/59) จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง  ท่านสมาชิก สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ ที่  www.otep-mdh.go.th 

13713383_10204908823959812_1663403580_ประกาศตาย สn