ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

สถานที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2562ในวันที่ 21-22 มิ.ย.62 นี้ ของสมาชิก ชพค/ชพสจังหวัดมุกดาหาร คือที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

รายการตรวจสุขภาพฯจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและขอเรียนเพิ่มเติมว่า
ท่านสมาชิก ชพค/ชพส ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ไม่ได้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ไว้ก็ให้ไปรับการตรวจฯได้ทุกท่านนะครับ

รายการใบตรวจสุขภาพ สกสค 2562