ด่วน!! สมาชิกที่กู้เงิน ช.พ.ค.โครงการ 5 กรมธรรม์หมดอายุ เดือนตุลาคม 2561

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ไปติดต่อธนาคารออมสินโดยด่วน