งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนพรรษา 7 รอบ 12  สิงหาคม  2559  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

นายประภาส   ศาสตร์แก้ว  ผู้อำนวยการพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่   สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพุ่มเงิน-พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   ในวันที่ 12  สิงหาคม  2559  ณ  เวทีกลางศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13886377_10208787041527816_5622926404631279236_nวันแม่ 59 01