งานวันครู จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 16 มกราคม 2562  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมุกดาหาร

งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0013 งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0077 งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0056 งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0079 งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0078 งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0043 งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0025งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0005                    งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0072                   งานวันครู62_๑๙๐๑๑๗_0070