ขอเชิญสมาชิก ช.พ.ค. ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดำเนินการโครงการลดภาระหนี้ฯ

ขอเรียนเชิญ   สมาชิก ช.พ.ค. ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดำเนินการโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  

          *  โดย  สำนักงาน  สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมประชุมชี้แจงกับธนาคารออมสิน

  • วันศุกร์  ที่  18  พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชุม  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร