ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ไปถวาย ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  รายละเอียดดังนี้ 

20196881_1941972662712523_4609998_พระกฐิน01n

20134751_1941972666045856_1471119800_พระกฐิน02n