การให้ทุนสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2559

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิก และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประจำปี  2559   รายละเอียดดังนี้   

ประกาศ  สกสค. หน้าที่ 1 http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/jRA7GIgY69_1472119358.jpg

ประกาศ สกสค.หน้าที่ 2 http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/RWEPkjlFUC_1472119438.jpg

ประกาศ สกสค.หน้าที่ 3 http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/8kHOCVMQHq_1472119416.jpg

ประกาศ สกสค.หน้าที่ 4 http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/niFX40nrGY_1472119410.jpg

แบบขอรับทุนสมาชิก  http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/mazjzzWynX_1472119377.pdf

แบบขอรับทุนสนับสนุนโรงเรียน http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/YGodOsgXle_1472119416.pdf

แบบขอรับทุน(สำหรับบุตร) http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/tT2pnLX2yV_1472119390.pdf

14182585_1783567018553089_1543153998_ทุนพัฒนา01n