การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  ขยายเวลาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดี และมีประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรืออยู่ช่วงชั้นที่ 3-4  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ส่งแบบคำขอทุนดังกล่าว ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2559 

13843612_10208661666473518_714620759_o

13844129_10208661666553520_59790482_o

13844229_10208661665953505_56765787_o

13838234_10208661665913504_733056672_o

13838379_10208661666353515_1956695676_o

13833319_10208661666273513_1955744901_o13833473_10208661665753500_964746769_o