การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู               ประจำปี พ.ศ. 2559  ท่านสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบ ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่  14   ธันวาคม  2559 

ดาวน์โหลด  ประกาศฯ   ได้ที่นี่….

ดาวน์โหลด แบบฟรอม์ ใบสมัคร ได้ที่นี่….JcQq6LQStk_1479864738 (2)