ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2559

นายประภาส   ศาสตร์แก้ว   ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่  5/2559  ในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ผอ.5