ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายเอกศักดิ์  คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และผู้อำนวยการสำนัก ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ประาสัมพันธ์ลงนาม 4BMmSxAnPMi_1467965895ลงนาม 27PmAOIvJUN_1467965895.jลงนาม 3pgSDu7yPO9Qw_1467965895.jลงนาม 1pg