กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

gaphRDqVMg_1470382422.jpgกฐิน 591

 

5CpyOPhtGH_1470382424.jpgกฐิน 592

gZGPHNbuVI_1470382422.jpgกฐิน 593