ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

ในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นายประภาส   ศาสตร์แก้ว  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินค่าจัดการศพ แก่นายพงศ์วรงค์  โพธิไสย ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนางแววตา  โพธิไสย เลขที่ ๓๓๙๙๓๓  ถึงแก่กรรมด้วย โรคมะเร็งตับอ่อน  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โดยมอบเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

13329871_10204678859690849_793022598_n